SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

ŚRODKI UNI EUROPEJSKIEJ

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń bezpłatnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony na bieżąco, bo oferta jest stale uaktualniana.

 

 

Obecnie prowadzimy nabór na kurs z języka angielskiego na poziomie A1/A2 oraz B1/B2 w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych”, trwający 120 godzin.  Na kurs mogą zapisać się osoby, które:

  • ukończyły 18 rok życia,
  • zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach,
  • nie prowadzą działalności gospodarczejw rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • nie zajmują się produkcją podstawową produktów rolnychobjętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

A także przynależą przynajmniej do jednej z grup tj. :

  • są osobami po 50 roku życia,
  • są osobami o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. ukończyły: liceum ogólnokształcące/ liceum profilowane/ uzupełniające liceum ogólnokształcące/ technikum/ technikum uzupełniające/  zasadniczą szkołę zawodową.

 

 

Do grudnia 2018 szkolimy 60 uczestników w ramach projektu „E-kompetentni”, realizowanego przez firmę PC Open. Celem projektu jest nabycie kompetencji ICT w zakresie zgodnym z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Freamwork na poziomie podstawowym A, potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP A.

 

 

Równolegle realizujemy szkolenie  „E-kompetentni - szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku 50 lat i więcej”, którego celem jest nabycie przez co najmniej 440 uczestników projektu kompetencji komputerowych na różnych poziomach zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 50 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie Zachodniopomorskim.

 

 

Szkolenia są realizowane metodą wykładowo – warsztatową z wykorzystaniem narzędzi IT – system organizacji zajęć będzie uwzględniał preferencje uczestników, ich sytuację zawodową i rodzinną. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu ECDL, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu ECDL Profile.

WordPress Theme built by Shufflehound. http://www.marifa-szkolenia.pl/ - Wszelkie prawa zastrzeżone. 2018r