ZREALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKTY

W 2013 roku przeprowadziliśmy szkolenie związane z ekologicznymi rozwiązaniami w branży turystycznej dla 60 osób z terenu Powiatu Choszczeńskiego.

 

 

W 2017 roku od stycznia do grudnia przeszkoliliśmy 90 osób z Powiatu Choszczeńskiego w zakresie TIK/ICT oraz języka angielskiego na poziomiA1/A2 oraz B1/B2, w ramach projektu „Więcej kompetencji – więcej możliwości”. Dało to 1080 godzin spędzonych z uczestnikami na sali szkoleniowej na zajęciach z TIK/ICT oraz 1080 z języka angielskiego.

 

 

Na zlecenie firmy Plusk Polska sp. z o.o. między marcem a czerwcem 2018 przeprowadziliśmy w Strzelcach Krajeńskich, doradztwo zawodowe, szkolenie zawodowe oraz pośredniczyliśmy w szukaniu staży dla 18 osób biernych zawodowo w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość. Projekt dedykowany był województwu lubuskiemu.

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018, na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społecznych Barwy Ziemi, prowadziliśmy zajęcia edukacyjne na temat nadmorskich obszarów Natura 2000 w ramach projektu „Przystanek Bałtyk” w szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół w Krzęcinie.  Każda zgłoszona grupa odbyła 24 godziny szkolenia związanego z tematyką przyrodniczą a nauczyciele odbyli dwa weekendowe cykle szkoleniowe nad morzem. Projekt trwał od września 2017 do czerwca 2018. Przeszkoliliśmy ponad 500 dzieci oraz 60 nauczycieli.

Na zakończenie projektu w czerwcu 2018 nasz Zespół prowadził warsztaty plenerowe w Parku Reagana w Gdańsku dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie, między innymi z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

 

 

Od czerwca 2018 do września 2018 prowadziliśmy szkolenie z języka angielskiego na poziomie A1/A2 w ramach projektu „Kompetencje bez barier” dla 40 uczestników z Choszczna. Celem projektu  było podniesienie u 240 niepełnosprawnych, niepracujących osób dorosłych (w tym 20 osób niesłyszących) w wieku 18 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż średnie), zamieszkujących na obszarze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich należących do Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim kompetencji kluczowych poszukiwanych na regionalnym rynku pracy tj. znajomości języka angielskiego i kompetencji cyfrowych poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń z języka angielskiego oraz ICT, zakończonych odpowiednio egzaminami TELC i ECCC. Projekt „Kompetencje bez barier!” realizowany był przez Gdela Krystyna AKUSTICA.MED.

 

 

WordPress Theme built by Shufflehound. http://www.marifa-szkolenia.pl/ - Wszelkie prawa zastrzeżone. 2018r